Początki windhunter academy sięgają 2009 roku, kiedy to zaczęliśmy organizować serię seminariów na temat energetyki wiatrowej. Od tego czasu sukcesywnie rozwijamy się jako firma – pierwsi w Polsce zdobyliśmy akredytację Global Wind Organisation. Wciąż rozszerzamy ofertę szkoleniową i otwieramy nowe ośrodki. A planów na przyszłość mamy jeszcze wiele.

SZKOLENIA

SZKOLENIA GWO

Global Wind Organisation (GWO) jest organizacją zrzeszającą producentów i operatorów turbin wiatrowych. Jej celem jest rozwój bezpiecznego środowiska pracy w branży energetyki wiatrowej. W tym celu zostały stworzone i usystematyzowane normy podstawowego szkolenia w zakresie pracy na lądzie i morzu. Mają one dać pracownikom działającym na terenie farm wiatrowych wiedzę wystarczającą do zapewnienia sobie i otoczeniu bezpieczeństwa podczas pracy na turbinach.

SZKOLENIA ELEKTRYCZNE

Do pracy z prądem niezbędna jest obszerna wiedza i odpowiednie umiejętności praktyczne. Takie można nabyć dzięki organizowanym przez nasz szkoleniom elektrycznym, przygotowującym do egzaminu.

SZKOLENIA UDT

Celem szkoleń wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego jest przekazanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa urządzeń technicznych na etapie projektowania, wytwarzania i eksploatacji.

SZKOLENIA DODATKOWE

Szkolenia dodatkowe dedykowane są pracownikom wielu branż. Zróżnicowana tematyka kursów to odpowiedź na Wasze potrzeby i wymagania rynku. Oferujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne, które pozwalają podwyższyć obecne kwalifikacje lub nabyć nowe.

KURSY ZAWODOWE

GWO WAH – szkolenie z pracy na wysokości

GWO FA – szkolenie z pierwszej pomocy

GWO FAW – szkolenie świadomości pożarowej

GWO Sea Survival – szkolenie z przetrwania na morzu