O NAS

Jesteśmy byłymi żołnierzami  zawodowymi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie wojskowe i znajomość specyfiki służby wojskowej. Odbyliśmy służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Uczestniczyliśmy w budowie współpracy międzynarodowej z poziomu Jednostek Wojskowych. Nasze doświadczenia skutkują chęcią pomocy wszystkim uprawnionym do rekonwersji, w celu płynnego przejścia do pracy w tak zwanym cywilu.

 

CEL SERWISU

 

Celem serwisu informacyjno ogłoszeniowego Moja Rekonwersja (MR) jest pomoc uprawnionym (żołnierzom w służbie czynnej, emerytom wojskowym uprawnionym do rekonwersji i innym) w realizacji przekwalifikowania zawodowego w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej umożliwionej  przez Ministerstwo Obrony Narodowej. MR promuje zatrudnienie, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych w celu podjęcia pracy w środowisku cywilnym po zwolnieniu ze służby wojskowej.

MR przedstawia uprawnionym odbiorcom zbiór kursów, szkoleń oraz miejsc umożliwiających odbycie praktyk zawodowych, z którego uprawniony będzie mógł wybrać interesujący go obszar tematyczny własnego rozwoju w procesie przekwalifikowania do pracy w środowisku cywilnym.

Zbiór kursów, miejsc praktyk umożliwia szybkie dotarcie do uzyskania lub uzupełnienia niezbędnych kwalifikacji by ubiegać się o wybrane stanowisko pracy.

 

DAKCZEGO WARTO NAS WYBRAĆ

Serwis MR powstał w wyniku realnej potrzeby realizacji przekwalifikowania zawodowego po zakończeniu zawodowej służby wojskowej.

Własne doświadczenia pomysłodawców skutkują utworzeniem zbioru gromadzącego kursy z najrozmaitszych obszarów, skierowane do uprawnionych, którzy mogą wyszukać interesującą tematykę, nie tracąc czasu na przypadkowe wpisywanie haseł w wyszukiwarce internetowej.

Jako uprawnieni, zrealizowaliśmy własne przekwalifikowanie zawodowe, znamy procedury obowiązujące podczas przyznawania funduszy. Jesteśmy zapoznani z wymaganymi  dokumentami, specyfikacją procesu uzyskania pomocy rekonwersyjnej.

Pomagamy uzyskiwać kwalifikacje i uprawnienia.