Kategoria: REKLAMA

KOMANDOS – WSPÓŁPRACA

Jesteśmy dynamiczną firmą, która zajmuje się kompleksową ochroną, szkoleniami w dziedzinie ochrony oraz outsourcingiem RODO. Nasza misja to zapewnienie bezpieczeństwa, profesjonalizmu i zgodności z przepisami dla naszych klientów.

Nasza firma wyróżnia się profesjonalizmem, indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz bogatym doświadczeniem w branży ochrony i ochrony danych osobowych. Dążymy do stałego doskonalenia naszych usług, aby zapewnić naszym klientom najwyższą jakość i pełne zadowolenie.

 

Współpraca z :

WINDHUNTER ACADEMY- WSPÓŁPRACA

 

Początki windhunter academy sięgają 2009 roku, kiedy to zaczęliśmy organizować serię seminariów na temat energetyki wiatrowej. Od tego czasu sukcesywnie rozwijamy się jako firma – pierwsi w Polsce zdobyliśmy akredytację Global Wind Organisation. Wciąż rozszerzamy ofertę szkoleniową i otwieramy nowe ośrodki. A planów na przyszłość mamy jeszcze wiele.

SZKOLENIA

SZKOLENIA GWO

Global Wind Organisation (GWO) jest organizacją zrzeszającą producentów i operatorów turbin wiatrowych. Jej celem jest rozwój bezpiecznego środowiska pracy w branży energetyki wiatrowej. W tym celu zostały stworzone i usystematyzowane normy podstawowego szkolenia w zakresie pracy na lądzie i morzu. Mają one dać pracownikom działającym na terenie farm wiatrowych wiedzę wystarczającą do zapewnienia sobie i otoczeniu bezpieczeństwa podczas pracy na turbinach.

SZKOLENIA ELEKTRYCZNE

Do pracy z prądem niezbędna jest obszerna wiedza i odpowiednie umiejętności praktyczne. Takie można nabyć dzięki organizowanym przez nasz szkoleniom elektrycznym, przygotowującym do egzaminu.

SZKOLENIA UDT

Celem szkoleń wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego jest przekazanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa urządzeń technicznych na etapie projektowania, wytwarzania i eksploatacji.

SZKOLENIA DODATKOWE

Szkolenia dodatkowe dedykowane są pracownikom wielu branż. Zróżnicowana tematyka kursów to odpowiedź na Wasze potrzeby i wymagania rynku. Oferujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne, które pozwalają podwyższyć obecne kwalifikacje lub nabyć nowe.

KURSY ZAWODOWE

GWO WAH – szkolenie z pracy na wysokości

GWO FA – szkolenie z pierwszej pomocy

GWO FAW – szkolenie świadomości pożarowej

GWO Sea Survival – szkolenie z przetrwania na morzu

Moja Rekonwersja – Współpraca

 

O NAS

Jesteśmy byłymi żołnierzami  zawodowymi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie wojskowe i znajomość specyfiki służby wojskowej. Odbyliśmy służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Uczestniczyliśmy w budowie współpracy międzynarodowej z poziomu Jednostek Wojskowych. Nasze doświadczenia skutkują chęcią pomocy wszystkim uprawnionym do rekonwersji, w celu płynnego przejścia do pracy w tak zwanym cywilu.

 

CEL SERWISU

 

Celem serwisu informacyjno ogłoszeniowego Moja Rekonwersja (MR) jest pomoc uprawnionym (żołnierzom w służbie czynnej, emerytom wojskowym uprawnionym do rekonwersji i innym) w realizacji przekwalifikowania zawodowego w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej umożliwionej  przez Ministerstwo Obrony Narodowej. MR promuje zatrudnienie, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych w celu podjęcia pracy w środowisku cywilnym po zwolnieniu ze służby wojskowej.

MR przedstawia uprawnionym odbiorcom zbiór kursów, szkoleń oraz miejsc umożliwiających odbycie praktyk zawodowych, z którego uprawniony będzie mógł wybrać interesujący go obszar tematyczny własnego rozwoju w procesie przekwalifikowania do pracy w środowisku cywilnym.

Zbiór kursów, miejsc praktyk umożliwia szybkie dotarcie do uzyskania lub uzupełnienia niezbędnych kwalifikacji by ubiegać się o wybrane stanowisko pracy.

 

DAKCZEGO WARTO NAS WYBRAĆ

Serwis MR powstał w wyniku realnej potrzeby realizacji przekwalifikowania zawodowego po zakończeniu zawodowej służby wojskowej.

Własne doświadczenia pomysłodawców skutkują utworzeniem zbioru gromadzącego kursy z najrozmaitszych obszarów, skierowane do uprawnionych, którzy mogą wyszukać interesującą tematykę, nie tracąc czasu na przypadkowe wpisywanie haseł w wyszukiwarce internetowej.

Jako uprawnieni, zrealizowaliśmy własne przekwalifikowanie zawodowe, znamy procedury obowiązujące podczas przyznawania funduszy. Jesteśmy zapoznani z wymaganymi  dokumentami, specyfikacją procesu uzyskania pomocy rekonwersyjnej.

Pomagamy uzyskiwać kwalifikacje i uprawnienia.

 

PALADIN TAC – WSPÓŁPRACA

Paladin Tac mission statment

Paladin Tac Staff includes former and current Special Forces members, French Foreign Legion Veterans, Soldiers of Fortune and instructors with service for both Government Agencies as well as Civilian Security Sectors.
Paladin Tac’s offer is to domestic and international markets. Services are not resticted to training, we offer high risk analysis, security consulting, personal security including PSD and maritime security.

We also provide weapon and gear consultancy for future purchase with our business partners.
To date Paladin Tac has provided security services to resorts, service to the ministry of National Defense of Poland and Us Department of Defence.
With our partners in marketing we provide very high visualization and narration of defense sector products and services.

Contact

If you have any questions or would like to know more about the training, please call us
+ 48 691727007

WORKS 11 – WSPÓŁPRACA

Portfolio WORKS 11 ma na celu dostarczanie kompleksowych rozwiązań opartych na wieloletnim doświadczeniu zarówno własnym jak i podmiotów współpracujących. Od początku swojego istnienia w 2005 roku WORKS 11 jest wiodącą firmą dostarczającą swoim partnerom nowoczesne produkty i usługi. Zajmujemy się również kompleksowym projektowaniem i realizacją strzelnic oraz utrzymaniem centrum szkoleniowego WORKS 11, które obsługuje operatorów wojskowych, policyjnych oraz innych wyspecjalizowanych użytkowników.

 

Współpraca z:

Podziel się swoją wiedzą

 Masz doświadczenie i wiedzę z zakresu bronioznawstwa z którą chciałbyś się podzielić? To miejsce na Twój tekst i zdjęcia. Skontaktuj się z nami.