Autor: admin

KOMANDOS – WSPÓŁPRACA

Jesteśmy dynamiczną firmą, która zajmuje się kompleksową ochroną, szkoleniami w dziedzinie ochrony oraz outsourcingiem RODO. Nasza misja to zapewnienie bezpieczeństwa, profesjonalizmu i zgodności z przepisami dla naszych klientów.

Nasza firma wyróżnia się profesjonalizmem, indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz bogatym doświadczeniem w branży ochrony i ochrony danych osobowych. Dążymy do stałego doskonalenia naszych usług, aby zapewnić naszym klientom najwyższą jakość i pełne zadowolenie.

 

Współpraca z :

WINDHUNTER ACADEMY- WSPÓŁPRACA

 

Początki windhunter academy sięgają 2009 roku, kiedy to zaczęliśmy organizować serię seminariów na temat energetyki wiatrowej. Od tego czasu sukcesywnie rozwijamy się jako firma – pierwsi w Polsce zdobyliśmy akredytację Global Wind Organisation. Wciąż rozszerzamy ofertę szkoleniową i otwieramy nowe ośrodki. A planów na przyszłość mamy jeszcze wiele.

SZKOLENIA

SZKOLENIA GWO

Global Wind Organisation (GWO) jest organizacją zrzeszającą producentów i operatorów turbin wiatrowych. Jej celem jest rozwój bezpiecznego środowiska pracy w branży energetyki wiatrowej. W tym celu zostały stworzone i usystematyzowane normy podstawowego szkolenia w zakresie pracy na lądzie i morzu. Mają one dać pracownikom działającym na terenie farm wiatrowych wiedzę wystarczającą do zapewnienia sobie i otoczeniu bezpieczeństwa podczas pracy na turbinach.

SZKOLENIA ELEKTRYCZNE

Do pracy z prądem niezbędna jest obszerna wiedza i odpowiednie umiejętności praktyczne. Takie można nabyć dzięki organizowanym przez nasz szkoleniom elektrycznym, przygotowującym do egzaminu.

SZKOLENIA UDT

Celem szkoleń wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego jest przekazanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa urządzeń technicznych na etapie projektowania, wytwarzania i eksploatacji.

SZKOLENIA DODATKOWE

Szkolenia dodatkowe dedykowane są pracownikom wielu branż. Zróżnicowana tematyka kursów to odpowiedź na Wasze potrzeby i wymagania rynku. Oferujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne, które pozwalają podwyższyć obecne kwalifikacje lub nabyć nowe.

KURSY ZAWODOWE

GWO WAH – szkolenie z pracy na wysokości

GWO FA – szkolenie z pierwszej pomocy

GWO FAW – szkolenie świadomości pożarowej

GWO Sea Survival – szkolenie z przetrwania na morzu

Moja Rekonwersja – Współpraca

 

O NAS

Jesteśmy byłymi żołnierzami  zawodowymi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie wojskowe i znajomość specyfiki służby wojskowej. Odbyliśmy służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Uczestniczyliśmy w budowie współpracy międzynarodowej z poziomu Jednostek Wojskowych. Nasze doświadczenia skutkują chęcią pomocy wszystkim uprawnionym do rekonwersji, w celu płynnego przejścia do pracy w tak zwanym cywilu.

 

CEL SERWISU

 

Celem serwisu informacyjno ogłoszeniowego Moja Rekonwersja (MR) jest pomoc uprawnionym (żołnierzom w służbie czynnej, emerytom wojskowym uprawnionym do rekonwersji i innym) w realizacji przekwalifikowania zawodowego w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej umożliwionej  przez Ministerstwo Obrony Narodowej. MR promuje zatrudnienie, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych w celu podjęcia pracy w środowisku cywilnym po zwolnieniu ze służby wojskowej.

MR przedstawia uprawnionym odbiorcom zbiór kursów, szkoleń oraz miejsc umożliwiających odbycie praktyk zawodowych, z którego uprawniony będzie mógł wybrać interesujący go obszar tematyczny własnego rozwoju w procesie przekwalifikowania do pracy w środowisku cywilnym.

Zbiór kursów, miejsc praktyk umożliwia szybkie dotarcie do uzyskania lub uzupełnienia niezbędnych kwalifikacji by ubiegać się o wybrane stanowisko pracy.

 

DAKCZEGO WARTO NAS WYBRAĆ

Serwis MR powstał w wyniku realnej potrzeby realizacji przekwalifikowania zawodowego po zakończeniu zawodowej służby wojskowej.

Własne doświadczenia pomysłodawców skutkują utworzeniem zbioru gromadzącego kursy z najrozmaitszych obszarów, skierowane do uprawnionych, którzy mogą wyszukać interesującą tematykę, nie tracąc czasu na przypadkowe wpisywanie haseł w wyszukiwarce internetowej.

Jako uprawnieni, zrealizowaliśmy własne przekwalifikowanie zawodowe, znamy procedury obowiązujące podczas przyznawania funduszy. Jesteśmy zapoznani z wymaganymi  dokumentami, specyfikacją procesu uzyskania pomocy rekonwersyjnej.

Pomagamy uzyskiwać kwalifikacje i uprawnienia.

 

Shooting posture

Shooting posture is one of the elements affecting the accuracy of the shot. In static shooting, the main factor is stability. While in combat shooting, postural stability must be coordinated with the ability to move.

Shooting postures are divided into three basic, which are not forced: standing, kneeling and lying down.

The standing shooting position provides the shooter with great mobility, which means quick movement in any direction, leaving the line of fire with the possibility of switching to other positions depending on the situation.

What do we need to know about the posture itself to make the posture stable! We set our legs hip-width apart with slightly bent legs in a fighting position. Setting the feet in such a fighting stance is an individual feature of each shooter. For some it will be the right foot in front and for others it will be the left foot, it all depends on which foot we put in front in the fighting stance. How else can we verify this by sliding on the slide, the right or left leg will be in front and we will position ourselves at the shooting range in the same way. It must be remembered that when shooting, the right or left foot should be slightly moved forward relative to the other, max 30 cm. Our attitude is to be as close to our natural attitude as possible. As for the body positioning. The torso is positioned frontally, leaning forward so that its weight suppresses the recoil of the weapon. The arms are straight and locked at the elbows.

TCH

Our targets to improve your shooting posture:

 

 

Postawa strzelecka

Postawa strzelecka jest jednym z elementów wpływających na celność strzału. W strzelaniach statycznych głównym czynnikiem jest stabilność. Podczas gdy przy strzelaniach bojowych  stabilność postawy należy skoordynować z możliwością poruszania się.

Postawy strzeleckie dzielimy na trzy podstawowe, które nie są wymuszone: stojąca, klęcząca oraz leżąca.

Postawa strzelecka stojąca zapewnia strzelcowi dużą mobilność oznacza to szybkie przemieszczanie w dowolnym kierunku  zejście z linii strzału  z możliwością przejścia do innych postaw w zależności od sytuacji.

Co musimy wiedzieć o samej postawie aby postawa była stabilna! Ustawiamy nogi na szerokość bioder na lekko ugiętych nogach w pozycji walki. Ustawienie stóp w takiej postawie walki jest indywidualną cechą każdego strzelca. U jednych będzie to prawa stopa z przodu a u drugich lewa wszystko zależy właśnie od tego którą stopę stawiamy z przodu w postawie walki. W jaki inny sposób możemy jeszcze to zweryfikować ślizgając się na ślizgawce noga prawa bądź lewa będzie z przodu i tak samo będziemy ustawiać się na strzelnicy. Pamiętać trzeba że podczas strzelania stopa praw bądź lewa mam być delikatnie wysunięta do przodu względem drugiej max 30 cm. Nasz postaw ma być najbardziej zbliżona do Naszej naturalnej postawy. Co do ustawienia tułowia . Tułów ustawiony frontalnie pochylony do przodu tak aby jego ciężar tłumił  nam odrzut broni. Ramiona wyprostowane i zblokowane w łokciach.

TCH.

Nasze tarcze dedykowane do pracy nad  poprawą postawy strzeleckiej:

 

Praca na języku spustowym.

Jeśli chcemy mieć coś trwałego i solidnego, musimy zadbać o podstawy. To samo tyczy się umiejętności strzeleckich. Bez solidnych podstaw nie jesteśmy w stanie iść do przodu. Właśnie dlatego chciałbym przybliżyć jeden z najistotniejszy aspektów – pracy na języku spustowym w broni zapasowej. Podczas strzelania na celność i skupienie z broni zapasowej jaką jest pistolet, musimy spełniać kilka podstawowych umiejętności:

 • ustawienie broni w linii prostej do naszego celu ,
 • inicjacja strzału bez poruszenia bronią,
 • stabilny i prawidłowy chwyt,
 •  operowanie spustem,
 • prawidłowe zgranie przyrządów celowniczych.

Można wykonywać wszystkie te czynności bardzo dobrze, lecz bez prawidłowej kontroli spustu nie jesteśmy w stanie skutecznie, a co najważniejsze celnie prowadzić ognia ( wywalenie ołowiu w wał) czego chcielibyśmy uniknąć. Dlatego też, aby skutecznie kontrolować język spustowy, a co za tym idzie sam strzał – musimy wiedzieć o dziewięciu przykazaniach ściśle związanych z pracą nad spustem. Są to:

 • pozycja spoczynku,
 • wybranie luzu,
 • opór,
 • pierwsza droga,
 • przełamanie spustu,
 • druga droga,
 • zatrzymanie,
 • powrót,
 • pozycja spoczynku.

Po krótce chciałbym wyjaśnić wyżej wymienione terminy. Pozycja spoczynku – na języku spustowym nie leży palec ani nie działa na niego żadna siła zewnętrzna. Pamiętaj! Palec na języku spustowym powinien znajdować się wyłącznie w momencie oddania strzału lub zamiaru oddania strzału. Nigdy wcześniej.

Kolejny termin to  wybranie luzu –  na języku spustowym znajduje się palec, który wywiera jednolity stały nacisk na język spustowy. Innym słowem – wybieram luz spustu z pozycji spoczynku do momentu wyraźnego napotkania oporu . Po dojściu do wyraźnego oporu ściągamy w dalszym ciągu spust. Wzrasta wówczas ciężar, co przed samym przełamaniem spustu nazywamy pełzaniem bądź pierwszą drogą. Po tym następuje przełamanie spustu, w którym pada strzał. Powinien on być zaskoczeniem dla strzelca. Następnie ściąganie języka spustowego jest kontynuowane. W tym momencie spust znajduje się w drugiej drodze, która po krótkim momencie się kończy na zatrzymania się języka spustowego na tylnej osłonie. Kolejno następuje powrót i po charakterystycznym kliknięciu – w przypadku większości broni dostępnej na rynku – przechodzimy do pozycji spoczynku. Tym samym proces się kończy.

Podsumowując, przedstawienie całego procesu pracy na języku spustowym zapewnia szkolonemu większą świadomość, a tym samym pomaga zbudować solidne fundamenty na przyszłość w procesie szkolenia strzelca.

TCH.

Nasze tarcze dedykowane do  pracy  na języku spustowym:

 

PALADIN TAC – WSPÓŁPRACA

Paladin Tac mission statment

Paladin Tac Staff includes former and current Special Forces members, French Foreign Legion Veterans, Soldiers of Fortune and instructors with service for both Government Agencies as well as Civilian Security Sectors.
Paladin Tac’s offer is to domestic and international markets. Services are not resticted to training, we offer high risk analysis, security consulting, personal security including PSD and maritime security.

We also provide weapon and gear consultancy for future purchase with our business partners.
To date Paladin Tac has provided security services to resorts, service to the ministry of National Defense of Poland and Us Department of Defence.
With our partners in marketing we provide very high visualization and narration of defense sector products and services.

Contact

If you have any questions or would like to know more about the training, please call us
+ 48 691727007

WORKS 11 – WSPÓŁPRACA

Portfolio WORKS 11 ma na celu dostarczanie kompleksowych rozwiązań opartych na wieloletnim doświadczeniu zarówno własnym jak i podmiotów współpracujących. Od początku swojego istnienia w 2005 roku WORKS 11 jest wiodącą firmą dostarczającą swoim partnerom nowoczesne produkty i usługi. Zajmujemy się również kompleksowym projektowaniem i realizacją strzelnic oraz utrzymaniem centrum szkoleniowego WORKS 11, które obsługuje operatorów wojskowych, policyjnych oraz innych wyspecjalizowanych użytkowników.

 

Współpraca z:

Podziel się swoją wiedzą

 Masz doświadczenie i wiedzę z zakresu bronioznawstwa z którą chciałbyś się podzielić? To miejsce na Twój tekst i zdjęcia. Skontaktuj się z nami.